نویسنده = فاکر میبدی، محمد
نگاهی تطبیقی به جایگاه تفسیری در مجمع البیان و مفاتیح الغیب (با محوریت آیة ولایت)*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 31-58

محمد فاکر میبدی؛ صالحه شریفی


بررسی تطبیقی کاربرد مهم‌ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه

دوره 93، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 65-108

محمد فاکر میبدی؛ کامران اویسی


تربیت جنسی از نگاه مفسران فریقین*

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 5-42

محمد فاکر میبدی؛ اعظم فاکر