نویسنده = علمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای امنیتی نماز در قرآن کریم و روایات *

دوره 93، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-95

محمد نقیب‌زاده؛ علی علمی