نویسنده = محسن‌زاده، محمدصادق
پژوهش تطبیقی در روایات تقیه

دوره 93، شماره 3، مهر 1393، صفحه 96-120

محمدصادق محسن‌زاده؛ رضا اسلامی