نویسنده = محمود طیب‌حسینی، سید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی شأن نزول آیة56 قصص (إِنَّکَ لاتَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللّه یَهْدِی مَنْ یَشاءُ)*

دوره 95، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-36

سید محمود طیب‌حسینی؛ فریده پیشوایی


2. پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه «فإذا فرغت فانصب» از منظر فریقین*

دوره 94، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-84

سید محمود طیب‌حسینی


3. بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقیمی