نویسنده = مظفری، مریم
بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 7-38

عزت‌الله مولائی نیا؛ مریم مظفری


تحلیل اثباتی اعجاز تأثیری قرآن کریم در پژوهش‌های فریقین*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 105-132

سید محمد حسین جواهری؛ عزت الله مولایی نیا؛ مریم مظفری


بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر المیزان و الکشاف (جزء اول قرآن کریم)*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 85-110

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ مریم مظفری


بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 7-38

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ مریم مظفری