نویسنده = جهانیان، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. اسلام و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف*

دوره 89، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-28

ناصر جهانیان