نویسنده = عزیزی‌کیا، غلام‌علی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به گستره بهره‌گیری از قرآن در احادیث فریقین*

دوره 94، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-30

غلام‌علی عزیزی‌کیا