نویسنده = محمد حسین جواهری، سید
تحلیل اثباتی اعجاز تأثیری قرآن کریم در پژوهش‌های فریقین*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 105-132

سید محمد حسین جواهری؛ عزت الله مولایی نیا؛ مریم مظفری