نویسنده = میبدی، فاکر
جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 65-88

فاکر میبدی؛ مهدیه شریفی‌نسب اناری