نویسنده = طبیبی، علیرضا
بررسی تطبیقی تفسیر مهم‌ترین آیات ناظر بر ولایت امام علی× از منظر فریقین*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 143-168

علیرضا طبیبی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ محمد تیموری