نویسنده = خاتم یزدی، رجاءالسادات
تعداد مقالات: 1
1. نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-54

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ رجاءالسادات خاتم یزدی