نویسنده = یزدی، ام‌البنین
تعداد مقالات: 1
1. نقش اسباب نزول در فهم آیات از منظر علامه طباطبایی و مراغی *

دوره 95، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-32

سید کمال حسینی؛ ام‌البنین یزدی