نویسنده = فاکر میبدی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی دیدگاه آیت‌الله معرفت و رشیدرضا پیرامون آیات مربوط به خطیئه آدم

دوره 98، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-30

محمد فاکر میبدی؛ فرزانه اخلاقی


2. تفسیر تطبیقی آیه زکات (انما الصدقات

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 7-29

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی


3. تفسیر تطبیقی آیه افطار (بقره/184)*

دوره 97، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ زهرا موسوی