نویسنده = خادم زاده یگانه، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آیه ولایت از منظر آلوسی و علامه طباطبایی

دوره 99، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-31

محمود طیب حسینی؛ هاجر خادم زاده یگانه