نویسنده = مولائی نیا، عزت‌الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

دوره 96، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 7-38

عزت‌الله مولائی نیا؛ مریم مظفری