نویسنده = موسوی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر تطبیقی آیه افطار (بقره/184)*

دوره 97، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ زهرا موسوی