نویسنده = قاسمی، پژمان
تعداد مقالات: 1
1. چیستی تفسیر، تأویل، ظهر و بطن قرآن از نگاه علامه طباطبایی و ابوزید *

دوره 97، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-138

مینا شمخی؛ پژمان قاسمی؛ قاسم بستانی