نویسنده = علایی رحمانی، فاطمه
بررسی تطبیقی ساختار شخصیت و ابعاد آن از دیدگاه قرآن کریم و روان‌شناسی *

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 139-160

فاطمه علایی رحمانی؛ خضر پاک نیت؛ فهیمه غلامی نژاد