نویسنده = پاک نیت، خضر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ساختار شخصیت و ابعاد آن از دیدگاه قرآن کریم و روان‌شناسی *

دوره 97، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-160

فاطمه علایی رحمانی؛ خضر پاک نیت؛ فهیمه غلامی نژاد