نویسنده = فاطمی، سیده معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر تطبیقی آیه زکات (انما الصدقات

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 7-29

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی