نویسنده = امینی تهرانی، محمد
بررسی صفات اخلاقی حضرت داوود در قرآن و عهدین

دوره 98، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 127-156

محمد امینی تهرانی؛ محمد باقر قیومی