نویسنده = قیومی، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صفات اخلاقی حضرت داوود در قرآن و عهدین

دوره 98، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-156

محمد امینی تهرانی؛ محمد باقر قیومی