نویسنده = فقیهی، سید رضا
پژوهشی تطبیقی در دلالت آیه استضعاف بر مهدویت

دوره 99، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-47

محمدعلی محیطی اردکانی؛ سید رضا فقیهی؛ علی قانعی اردکان