کلیدواژه‌ها = بررسی تطبیقی
بررسی تطبیقی قاعده «جری و تطبیق» آیات قرآن

دوره 1401، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 137-166

سید شاه گل حسین سجادی


بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقدمی


پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه «فإذا فرغت فانصب» از منظر فریقین*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 61-84

سید محمود طیب‌حسینی


بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر المیزان و الکشاف (جزء اول قرآن کریم)*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 85-110

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ مریم مظفری


بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقیمی