اسلام و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف*

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 3-28

ناصر جهانیان


تربیت جنسی از نگاه مفسران فریقین*

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 5-42

محمد فاکر میبدی؛ اعظم فاکر


جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین*

دوره 93، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 5-28

عبدالله علی‌نژاد


آیات ولایت در پژوهش‌های فریقین؛ شبهه‌ها و پاسخ‌ها

دوره 93، شماره 3، مهر 1393، صفحه 5-25

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ شهید بانو نوری؛ بتول ملکی


بررسی تطبیقی کاربست هدف‌محور قواعد ادبی در تفسیر المیزان و تفاسیر اهل سنت*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 5-28

محمدعلی میرعلی؛ اعظم رضایی


نگاهی به گستره بهره‌گیری از قرآن در احادیث فریقین*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 7-30

غلام‌علی عزیزی‌کیا


بررسی آرای تفسیری دعوت به حج بر اساس آیه وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَج‏*

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 7-32

امیر احمدنژاد؛ زهرا ترک لادانی


نقش اسباب نزول در فهم آیات از منظر علامه طباطبایی و مراغی *

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 7-32

سید کمال حسینی؛ ام‌البنین یزدی


بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 7-38

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ مریم مظفری


بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 7-38

عزت‌الله مولائی نیا؛ مریم مظفری


تفسیر تطبیقی آیه افطار (بقره/184)*

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ زهرا موسوی


تفسیر تطبیقی آیه زکات (انما الصدقات

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 7-29

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی


ارزیابی ادعای آلوسی در باب نسبت تحریف قرآن به شیعه از منظر آیت‌الله فاضل لنکرانی

دوره 98، شماره 2، بهمن و اسفند 1398، صفحه 7-33

فتح الله نجارزادگان؛ فاطمه نجارزادگان


بررسی تطبیقی آیه ولایت از منظر آلوسی و علامه طباطبایی

دوره 99، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-31

محمود طیب حسینی؛ هاجر خادم زاده یگانه


بررسی نقدی – تطبیقی در تقسیم شیوه‌های (المناهج)

دوره 93، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 29-64

خالد الغفوری


نسخ تلاوت در بوته نقد

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 29-40

غلام‌حسین اعرابی


حجیت و عصمت ذاتی عقل*

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 29-76

محمدتقی اکبرنژاد


نگاهی تطبیقی به جایگاه تفسیری در مجمع البیان و مفاتیح الغیب (با محوریت آیة ولایت)*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 31-58

محمد فاکر میبدی؛ صالحه شریفی


بررسی نظریه صرفه در آثار فریقین

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 31-55

مرضه سلیمانی؛ عزت‌الله مولایی‌نیا


بررسی تطبیقی آیه دوم سوره فتح از منظر مفسران فریقین

دوره 98، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 31-54

محمد بشیر مقدسی؛ دکتر علوی مهر


نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 33-54

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ رجاءالسادات خاتم یزدی