تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء از دیدگاه مفسران فریقین *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 81-102

مائده رضایی


رویکرد تطبیقی به نزول دفعی قرآن در اندیشه علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت *

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 83-106

داوود اسماعیلی دهاقانی؛ اکرم مختاری


بررسی تطبیقی فضایل اهل‌بیت در آیه مباهله

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 83-113

محمد تقی اسدی؛ عبدالله حاجی علی


بررسی تطبیقی آرای مفسران در تفسیر آیه «نُور» *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 85-114

علی‌محمد قاسمی


بررسی تطبیقی آرای مفسران در تفسیر آیه «نُور» *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 85-114

علی‌محمد قاسمی


تحلیل «روایات منتقله» در مجمع البیان با تأکید بر روایت چشمة صالح×*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 89-116

سید رضا مؤدب؛ کامران اویسی


مدینة فاضله در اندیشة سیاسی فارابی و افلاطون*

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 105-142

محمدباقر حسنی


بررسی تطبیقی آیه مباهله با رویکرد تبیین فضائل اهل‌بیت^

دوره 93، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-132

حسین ساجدی؛ محمدرضا سازمند


بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر المیزان و الکشاف (جزء اول قرآن کریم)*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 85-110

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ مریم مظفری


پژوهش تطبیقی در روایات تقیه

دوره 93، شماره 3، مهر 1393، صفحه 96-120

محمدصادق محسن‌زاده؛ رضا اسلامی


بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 103-126

محمدجواد نوروزی؛ سید احمدحسین حسینی


تحلیل اثباتی اعجاز تأثیری قرآن کریم در پژوهش‌های فریقین*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 105-132

سید محمد حسین جواهری؛ عزت الله مولایی نیا؛ مریم مظفری


چیستی تفسیر، تأویل، ظهر و بطن قرآن از نگاه علامه طباطبایی و ابوزید *

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 107-138

مینا شمخی؛ پژمان قاسمی؛ قاسم بستانی