بررسی تطبیقی فضایل اهل‌بیت در آیه مباهله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح سه حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول

2 استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی

3 العالمیه

چکیده

سنت مباهله از دیرباز در بین اقوام رایج بوده است، اما مباهله در این آیه یکی از موارد منحصر به فرد و دارای ویژگی‌های خاصی است که اختصاص به مناظره پیامبر| و مسیحیان نجران دارد.
همراهی اهل‌بیت^ با پیامبر| در این حادثه، نتایج مهمی در پی داشت که باعث اختلافاتی بین مذاهب مختلف، به ویژه بین شیعه و سنی در تفسیر از این آیه شریفه شد.
جمعی از مفسران اهل تسنن این فضیلت را می‌پذیرند، ولی برخی دیگر دربیان فضیلت اهل‌بیت در آیه تشکیک می‌کنند که پذیرفتنی نیست؛ زیرا با اینکه پیامبر| می‌توانست اصحاب دیگر را همراه خود برای مباهله ببرد، ولی تنها پنج تن آل عبا را به همراه آورد و این نشانه بارز بر افضلیت حضرت علی، حضرت زهرا و حسنین^ بر دیگران است.
 

کلیدواژه‌ها