تماس با ما

آدرس سامانه اینترنتی:                       ایمیل:

 

WWW.Journals.miu.ac.ir           zamzam.maarif@gmail.com

 

نشانی: قم/ چهارراه شهدا / خیابان حجتیه / مدرسه حجتیه / مجتمع آموزش عالی فقه

تلفن: 37182503 - نمابر:   37746854

قیمت:   30000 ریال         Issn: 2476-4361


CAPTCHA Image