بررسی تطبیقی جریان ازدواج پیامبر اکرم’ با زینب، با تأکید بر نقد شبهات

نویسنده

چکیده

این پژوهش به نقد دیدگاه تفسیری عامه، از دو آیه مربوط به ازدواج پیامبر و زینب بنت جحش می‌پردازد؛ دیدگاهی که بهانه کافی برای انکار عصمت مطلقه آن حضرت در امور شخصی را در اختیار غرض‌ورزان می‌گذارد. گرچه این دو آیه هیچ اشاره‌ای به خرافات راه‌یافته در برخی روایات شأن نزول نکرده‌اند، لیک برخی با استناد به همین روایات، اموری ناروا همچون عشق به حرام، ترس از برملا شدن، تلاش در جهت کتمان محبت قلبی خود، وانمود کردن چیزی و پنهان کردن چیزی دیگر، علاقه به فروپاشیدن یک خانواده، تنها به خاطر مطامع شخصی و مانند آن را به ساحت نبوی نسبت می‌دهند. این روایات فارغ از آن‌که از نظر سندی دچار ضعف بوده از جهت محتوایی با اضطراب و ضعف دلالت بر مدعا همراه می‌باشند، با ظاهر آیه نیز مغایرت داشته و با ادله عقلی عصمت مطلقه پیامبر در اصطکاک می‌باشند؛ همچنان‌که با روایات دیگری که امارات صحت از محتوای آن‌ها به خوبی نمایان است، و نیز شواهد تاریخی در تعارضند.

کلیدواژه‌ها