فرایند پذیرش مقالات

1. مقالات حداکثر در 25 صفحه  تایپی (در محیط Word) 300 کلمه‌ای به همراه CD به دفتر نشریه یا از طریق سامانه یکپارچه نشریات المصطفی ارسال گردد.

2. مقالات ترجمه شده به همراه متن اصلی ارسال شود.

3. مشخصات کامل نویسنده (نشانی، شماره تلفن، درجه علمی و...) در انتهای مقاله درج گردد.

4. چکیده مقاله به فارسی و حداکثر در 150 کلمه همراه با واژه‌های کلیدی حد‌اکثر 5 کلمه و در صورت امکان ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی نیز ارسال گردد.

5. پی‌نوشت‌ها و ارجاعات مطابق الگوی فصلنامه تنظیم گردد.

6. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع و مأخذ به شکل زیر آورده شود.

 

منابع فارسی و لاتین در داخل متن به این صورت نوشته شود: (طباطبایی، 1370: 6/ 55). و در آخر هر مقاله به ترتیب الفبا به این صورت ذکر شود:

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، عنوان اثر، مترجم، محل انتشار، نام ناشر، چاپ، سال انتشار.

یادآوری:

1. مقالاتی در فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث قابل چاپ می‌باشد که علمی، مستند و تحقیقی باشد.

2. مقالات دریافتی مسترد نمی‌گردد.

3. فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.

4. مقالات مندرج صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان می‌باشد.

5. نقل مندرجات در فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

6. نظر نهایی دربارة چاپ مقاله بر عهده هیأت تحریریه می‌باشد.

7. ترتیب مقالات بر اساس نظر هیأت تحریریه و سردبیر محترم می‌باشد.