نسخ تلاوت در بوته نقد

نویسنده

چکیده

وجود نسخ در قرآن از دیرباز محل بحث و گفت‌وگو بین دانشمندان اسلامی بوده است. چنان‌که دربارهٔ کتاب‌های آسمانی پیشین نیز چنین بحثی در بین دانشمندانشان مطرح بوده است. برخی اصل نسخ را انکار کرده و پاره‌ای دیگر برخی از اقسام نسخ را ممکن و وقوع آن را حتمی دانسته‌اند. ولی درباره نسخ تلاوت، اختلاف نظر بیشتری وجود دارد تا آنجا که برخی از دانشمندان شیعی، پذیرفتن وقوع نسخ تلاوت را عین قول به تحریف می‌دانند. این نوشته می‌کوشد نشان دهد نسخ تلاوت امری ممکن است، اما دلایل قطعی بر وقوع آن وجود ندارد و تمسک به روایات آحاد، بر وقوع نسخ تلاوت در قرآن قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها