بررسی تطبیقی تفسیر مهم‌ترین آیات ناظر بر ولایت امام علی× از منظر فریقین*

نویسندگان

چکیده

مسئله جانشینی پیامبر اکرم’ از مهم‌ترین مباحث اعتقادی- کلامی در بین مسلمانان از همان آغاز بوده است. اندیشمندان مذاهب برای اثبات عقاید خود به ادله‌ای استناد جسته‌اند. در این میان، اندیشمندان شیعی براین باورند که قرآن به عنوان نقطۀ عطف اشتراک فریقین و تمییز حق از باطل مطالبی را به صورت کلی اما محکم بیان فرموده است. بر این اساس، خداوند پیرامون جانشینی پس از پیامبر اکرم’ آیاتی نازل فرموده است. در این باره می‌توان به آیات ولایت، تبلیغ، اکمال دین، مباهله، تطهیر، بینه، یک و آیات دیگر اشاره کرد. شأن نزول آیات مذکور در منابع شیعه و برخی از مهم‌ترین منابع اهل سنت در شأن ولایت امام علی× بیان شده است. جستار پیشرو مهم‌ترین آیات ولایت را بررسی تطبیقی می‌کند و دیدگاه مخالفان را طرح و نقد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها