نویافته‎ای در تحلیل اراده الهی در آیه تطهیر با بهره‎گیری از سیاق آیات و روایات در تطبیق منابع فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه

2 دکترای مدرسی معارف اسلامی و پژوهشگر پژوهشکده قرآن و حدیث قم

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه معارف، دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم

چکیده

آیه تطهیر در بیان مقام والای اهل‌بیت( نازل شده است. خداوند در این آیه، با لفظ «یرید»، اراده خود در اذهاب رجس و تطهیر آنها را بیان می‌کند. مفسران در معنای کلمه «یرید الله» نظرهای متعددی دارند. بیشتر عالمان اهل تسنن اراده را تشریعی و عالمان شیعه آن را تکوینی می‌‌دانند. با توجه به اینکه واژه «یرید الله» نقش مهمی در تفسیر و تبیین این آیه دارد، لازم است پژوهشی مستقل در تفسیر معنای «اراده» صورت گیرد. هدف مقاله حاضر تعیین مفهوم اراده در آیه تطهیر برای شناخت طهارت اختیاری اهل‌‌بیت است. دست‌آورد این تحقیق، اثبات اراده تکوینی در قالب تشریع (نه اراده تکوینی فارغ یا نافی از تشریع) می‌باشد؛ به همین جهت در دو بخش به مفهوم‌‌شناسی اراده و سپس تعیین معنای اراده در آیه تطهیر پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها