مستندات قرآنی مسئله ارتداد از منظر فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تفسیر تطبیقی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

مفاهیم «ایمان» و «کفر» از واژگان کلیدی دستگاه زبانی قرآن است. در منظومه اعتقادی اسلام، بازگشت از ایمان به کفر، «ارتداد» نامیده می‌شود؛ امری مذموم که حکم به حرمت آن داده شده است. در فقه اسلامی، فروعات و احکام فراوانی راجع به این مسئله منعکس شده است. اگرچه غالباً مستمسک اصلی احکام اسلامی، قرآن و سنت است اما به نظر می‌رسد موطن اصلی مسائل ارتداد، منابع روایی بوده و آیات قرآن سهم اندکی در ارائه احکام مزبور دارند. ازاین‌رو ایده اصلی نوشتار حاضر بر تحلیل و بررسی مستندات قرآنی مسئله ارتداد سامان یافته است.
یافته‌ها نشان می‌دهد قرآن به اصل مسئله ارتداد اشاره داشته و بعضاً آثار وضعی و پیامدهای اخروی آن همچون حبط اعمال و خلود در آتش را بیان نموده است. اما گزاره صریح و مستقیمی بر مسائل عدیده‌ای که در فقه پیرامون ارتداد مطرح است، دلالت ندارد. اگرچه می‌توان برخی از آثار فقهی ارتداد، شرایط و اسباب آن را به‌طور غیرمستقیم از خلال آیات قرآن استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها